Våra produkter
 
 • IAE Info mate: Bildslingehantering i Java eller jsp


 • För att skapa kraftfulla presentationer av resultat, händelser, intern informationsspridning etc har vi skapat IAE Info Mate. Vi brukar säga att vi bygger system av systemen.

  Med IAE Info Mate bygger vi färdiga presentationer av färdiga websidor men skapar också avancerade presentationer från data som vi hämtar från olika datakällor.

  Presentationer kan skapas för publika utrymmen såväl som för ledningen i ett företag. Presentationerna kan köras via webläsare lika väl som i presentationssystem placerade på utvalda platser i din organisation.

 • IAE Template Writer: WEBService för utskrift på standardmallar.


 • Varför skall programmerare styra hur en utskrift skall se ut ?

  Vi har skapat en "WebService" som ger dig möjlighet att skapa utskrifter av data på det sätt som din organisation vill ha den.

  Metoden bygger på att utnyttja dina kunskaper om din normala ordbehandlare. En mall skapas och lagras i IAE Template Writer. Beställningen av dokument kan utföras manuellt eller automatiskt.

  IAE Template Writer hämtar den mall som skall användas och skapar ett dokument med ditt önskade utseende. Det skapade dokumentet kan skrivas ut, eller skickas via e-post till den som beställde utskriften.

 • IAE: Objektbibliotek i Java och C++


 • Vid systemutveckling krävs det att man utnyttjar komponenter som säkerställer funktionalitet och prestanda. Vi har skapat ett mycket omfattande bibliotek med färdiga komponenter. Dessa komponenter använder vi om och om i projekt efter projekt.

  Den samlade mängden komponenter ingår i ett koncept som vi kallar IAE Integrated Application Environment.

  Här nedan beskriver vi Jsec en av de viktigaste komponenterna vi använder när vi bygger ett nytt system.

 • JSec-BOSS: Roll och operationsbaserat behörighetssystem i Java


 • Vid systemutvecklingen utvecklas formulär, rapporter etc enligt överenskommen kravsepec. För att styra tillgången till data och funktionalitet i systemet har vi skapat ett standardiserat behörighetskoncept Jsec. I JSec kopplar du användare till roller som definierar vilken information och vilka funktioner som han har rätt att använda.

  JSec är dynamiskt vilket betyder att systemutvecklare inte behöver ta hänsyn till behörigheten vid programmeringen. Om du vill slippa användaradministration helt och hållet och göra så att användare bara loggar in en enda gång (single sign on), erbjuder vi genom systemet BOSS en koppling till ditt personalsystem vilket lämnar information om dina anställdas ansvar och roller.

  All kommunikation med databasen kan kontrolleras via JSec.

 • Driftsmiljöer


 • Systemen utvecklas i första hand med Java vilket betyder att Apache/Tomcat, BEA eller ORACLE Application server etc. är lika naturliga som använda driftsmiljöer.

  En komplett driftsmiljö baserad på WebServices standarden finns i IAE. Detta betyder att systemen kan byggas för att kunna kommunicera med godtyckligt annat system som stödjer WebServices (XML/SOAP) standard.

  System kan övervakas och statuskontrolleras i detta verktyg.