Vår miljöpolicy
 
Samtliga medarbetare skall aktivt deltaga i NF:s miljöarbete.

Inom företaget skall vi arbeta för resurssnålhet genom att återvinna toners, datorer, lysrör mm.

Vi skall minimera transporter genom att utveckla och övervaka system i egna lokaler för kunder i hela landet.

Vid inköp av nya produkter ta hänsyn till miljöaspekter, såsom energisnålhet & återvinningsbarhet.

Medverka till god arbetsmiljö genom genomtänkta ergonomiska lösningar vid bildskärmar och andra arbetsstationer.

Alla anställda använder cykel eller kommunala transportmedel i resor mellan hemmet och vår arbetsplats.

I vårt utvecklingsarbete åt våra kunder skall vi:

Medverka till att våra kunders applikationer inom logistik och produktion blir så resurssnåla som möjligt. Detta kan vi åstadkomma genom att utveckla effektiva administrations- och övervaknings- verktyg.

Erbjuda god inre arbetsmiljö genom genomtänkta ergonomiska lösningar vid bildskärmar och andra arbetsstationer.